csellengés ● kérdések ● válaszok

Az Ezer Lámpás Éjszakája Alapítvány beszélgetéssorozata hétköznapi, valódi példákon keresztül mutatja be a gyermekeltűnések, gyermekvédelem hátterét, hogy a fiatalok és a felnőttek is megtalálják a számukra hasznos információkat. Szakemberek és érintettek számolnak be tapasztalataikról, élményeikről és lehetséges megoldásokról.

Videóportál a biztonságos gyermekkorért

Szemléletformálás és kommunikáció

BIZTONSÁG

Szeretnénk megelőzni minden olyan esetet, ami megelőzhető lett volna, céljaink között szerepel, hogy mind a gyermekeket, mind a szülőket és pedagógusokat tájékoztassuk a lehetséges veszélyforrásokról és a preventív lépésekről.

FIGYELEM

Meg kell tanulnunk kommunikálni, hogy gyermekeink is megtanulják, hogyan kell őszintének lenni, hogyan kell és lehet kérdezni, hogyan kell segítséget, tanácsot kérni és hogyan fejezzék ki érzelmi és fizikai szükségleteiket.

FELELŐSSÉGTELJES DÖNTÉS

Elengedhetetlen, hogy egy gyermek higgyen magában, bízzon a döntéseiben, ismerje fel, mire képes egyedül és miben szorul segítségre és támogatásra. El kell fogadnia magát és fontos éreznie, hogy mások is elfogadják őt. Ehhez szeretnénk irányt mutatni.

Kikkel beszélgetünk?

SZAKEMBEREKKEL

Ismert, és elismert szakemberek szólalnak meg hétről hétre, akik hatással vannak a fiatalokra, értik a nyelvezetüket és ismerik a fiatalok élethelyzeteit.

ÉRINTETTEKKEL

Civilek, fiatalok és szülők, akik közvetve vagy közvetlenül, de megtapasztalták már a csellengés veszélyeit és a gyermekek biztonságos életével kapcsolatos helyzeteket.

Miről beszélgetünk?

a csellengésről  ●  a csellengés veszélyeiről  ●  a csellengés következményeiről  ●  a csellengés okairól, hátteréről

Alapítványunk célja az online elérhető beszélgetésekkel, hogy hatékonyan, információk átadásával könnyítse meg a fiatalkorúak tájékozódását a csellengéssel együtt járó veszélyekről.